2024 Results

Missouri PTA

Bull Shoals Lake

Lake of the Ozarks

Table Rock Lake

Pomme De Terre (Championship)

Missouri NYFA High School

Bull Shoals Lake

Lake of the Ozarks

Table Rock Lake

Pomme De Terre (Championship)

Missouri NYFA Middle School

Bull Shoals Lake

Lake of the Ozarks

Table Rock Lake

Pomme De Terre (Championship)

******

******

 

*********

******

******

******

******

 

***********

*

*

*

*