2020/2021 NYFA Illinois Division Schedule

Date

10/10/20

4/24/21

5/08/21

6/05/21

6/26/21

Lake

Lake Egypt 

Clinton Lake

Lake Egypt

Rend Lake

Kinkade Lake (Championship)

More Info

Egypt

Clinton

Egypt

Rend

Championship

2020/2021 Illinois PTA Schedule

Date

10/11/20

4/25/21

5/09/21

6/06/21

6/27/21

Lake

Lake Egypt

Clinton Lake

Lake Egypt

Rend Lake

Kinkade Lake (Championship)

More Info

Egypt

Clinton

Egypt

Rend

Kinkade